10. Crab Apple – Plané jablko

Učitelka sebelásky a přijetí

Představte si kvetoucí jabloň. Nebo lépe, pokud máte tu možnost, zajděte si na zahradu sednout pod rozkvetlou jablůňku. Co cítíte? Jaké máte z tohoto stromu pocity? Naciťte si tuto atmosféru. Již to vám může pomoci přiblížit se esenci Plané jabloně.

Mne vždy uchvacovala její čistota a křehkost. Připadala mi nějak tajemně spojená s ženstvím a lidským tělem. Při jejím užívání se mi tyto prvotní vjemy potvrdily.

Esence plané jabloně je v prvé řadě mocným očistným prostředkem. Napomáhá čistícím procesům v našem životě. Ať už se jedná o očistu v podobě půstu, léčby nebo psychoterapie. Napomáhá vylučování a odplavování emočních nánosů.

Rozvíjí sebepřijetí, napomáhá nám rozpoznat věci, tak jak jsouuvědomit si své stinné stránky a integrovat je. Tlumí přehnanou přísnost, vysoké nároky a bezcitnost té části nás samých, která tvrdohlavě touží po absolutní dokonalosti v tom, jak vypadáme, nebo jací bychom měli být, co bychom měli dělat, čeho dosáhnout apod.

Napomáhá projevit laskavou shovívavost k sobě samým.

Přináší pozitivní náhled na vlastní tělo i přes jeho nedokonalosti. Velmi silně působí na emoce sebe-nenávisti, nepřijetí a jakési špinavosti, které často ženy a nejen ony pociťují ke svému tělu. V případech nadváhy, vyrážek, po operacích či výrazné změně, kterou člověk hůře snáší.

 „Vypadám hrozně.“  „Mám ze sebe špatný pocit, jsem tlustý/á, škaredý/á.“  „Takhle nemůžu mezi lidi“. „Nemohu se na sebe ani podívat.“

Napomáhá přijetí přirozených tělesných procesů, které byly často spojovány s něčím „nečistým“ či“ hříšným“ jako je příjem potravy (při anorexii a bulimii), menstruace, vylučování, sexualita, nahost (při puritánství) apod.

Také je vhodný pro ty, jež jsou značně puzení k neustálému uklízení, přehnané hygieně. Na návštěvě kupříkladu narovnávají obrazy, kliky se dotýkají ubrouskem apod. „Než půjdeme musím tady ještě pořádně uklidit“

Esence Crab apple je součástí Krizového krému (Rescue creme)

Tip

Esenci plané jabloně si vždy kapu do mandlového tělového olejíčku, kterým se mažu před spaním. Krásně uvolňuje a jak už jsem zmínila výše, napomáhá přijetí vlastního tělo, spojením se s ním a uvolnění veškerého přes den nastřádaného napětí. Lze také použít k masáži prsou u žen v menopauze. Více v článku Thai-chi masáž prsou.

Esence můžete též užívat ve formě koupele. Stačí nakapat několik kapek do vody a pak si vychutnávat koupel laskavého sebe-přijetí. S výhodou můžete před koupelí pozorovat své tělo před zrcadlem a vnímat jaké myšlenky a pocity vyvstávají, stačí si je jen uvědomovat, pokud se vám bude chtít plakat je to v pořádku. Toto přijetí často roztočí kola milosrdenství k sobě a svému tělu. Někdy je toto procitnutí celého stavu velmi bolestivé, na druhou stranu však velmi léčebné.

„Přiznáme-li a uznáme naši nedostatečnost, překonáme ji.“

(Albertus Magnus)

Otázky

  • Připadáte si nečistí, špatní, škaredí, nebo nějakým jiným negativním způsobem výjimeční?
  • Silně toužíte po dokonalosti a absolutní čistotě?
  • Co cítíte, když se na sebe podíváte do zrcadla? Jaké emoce vyvstávají, co vás napadá?

Afirmace

  • Láskyplně přijímám sebe sama i své okolí.
  • Miluji své tělo a s láskou o něj pečuji.
  • Mám se rád/ráda.

Praktické

Esenci můžete užívat při očistných kůrách, půstech a různých terapiích, na podporu a prohloubení.

Lze také užít zevně na ekzémy nebo vyrážky (několik kapek do vody, pak vodou potřít nebo ve formě Rescue krému).

Tato esence je hojně užívána při poruchách příjmu potravy jako podpůrný prostředek celého procesu, v této souvislosti bych zde doporučila web, jež se touto problematikou do hloubky zaobírá http://www.pisenzeny.cz/.

Jmenuji se Adéla, učím lidi žít Jednoduše Spokojeně. Pomocí esencí rostlin, medicíny zvířat a obnovy důvěry v Život @atselasklastane Mou vizí je zdraví, láska, hojnost jako každodenní zkušenost 🍀