15. Holly – Cesmína ostrolistá

Učitelka lásky a tolerance

Když jsem uvažovala o tom, jakým způsobem vám přiblížit esenci Holly, můj pohled spočinul na malé dřevěné sošce bohyně, kterou jsem před nedávnem vyrobila k příležitosti založení ženských kruhů, které pořádám.

Najednou mi svitlo, archetyp bohyně Matky skvěle vystihuje ducha Cesmíny.

Cesmína je jako krásna žena v rudých šatech, Matka, jež nabízí láskyplné objetí s plností přijetí každého takového jaký je. Jediné její slova jsou: „ Ano, přijímám tě a miluji.“.

Jako by to byl právě nedostatek této naší vnitřní lásky, který často zapříčiňuje návaly vzteku, agrese, závisti, zloby, žárlivosti, zášti, bolesti, pocitu ublížení atd.

Cesmína hojí tyto rány v našem nitru. Tupí krutost a násilnické tendence k sobě samému i k druhým.

Podporuje schopnost milovatlásku k bližním, přátelství, toleranci, porozumění a láskyplné chování.

Její působení doprovází vnitřní uvolnění a smíření. Vnáší do života důvěru, otevírá Srdce a svou láskou sjednocuje naši duši.

Sám Dr. Bach o ní napsal: „Cesmína nás chrání před vším, co není Vesmírná láska“.

Někdy je těžké si určitý druh chování připustit, mnohdy působí skrytě, třeba jen ve vztahu k sobě, odepíráním si, ponižováním se, přetěžováním apod.

Člověk si pak myslí, že se chová dobře, „je hodný“, ale ve vztahu k sobě se projevuje jako tyran na druhou. Pak se diví, že věčně soupeří s ostatními a všechny kolem sebe srovnává.

Dlouho mi trvalo, než jsme si k této esenci našla cestu, při bližším pohledu mne však ohromila její nádhera.

Pro naladění…

Jestliže někoho nenávidíme, pak nenávidíme v jeho obraze něco, co sedí v nás samých, co sami nemáme, to nás nerozčiluje.“ 

(Hermann Hesse)

Otázky

  • Co je to závist, vztek, agrese?

Afirmace

  • Přijímám se taková/ý jaká/ý jsem.
  • Omlouvám se. Prosím odpusť mi. Miluji Tě. Děkuji Ti. (Ho´oponopono)

Praktické

Skvělá esence pro děti, které žárlí na své sourozence. Při pocitech, že mne nikdo nemá rád, ostatním je nadřazováno apod. Nejčastěji se užívá na vztek, žárlivost, agresi, rivalitu, zášť, sobectví apod.

Jmenuji se Adéla, učím lidi žít Jednoduše Spokojeně. Pomocí esencí rostlin, medicíny zvířat a obnovy důvěry v Život @atselasklastane Mou vizí je zdraví, láska, hojnost jako každodenní zkušenost 🍀