22. Oak – Dub letní

Učitel uvolnění a odpočinku

Dube letní je skvělou esencí při velkém tělesném a duševním zatížení. Vhodná pro pracovité, velmi houževnaté a zodpovědné typy lidí, kteří však s oblibou přehlíží svou únavu a vyčerpánípracuji bez dostatečného odpočinku. Ještě k tomu s radostí pomáhají druhým a přijímají jejich zodpovědnost na sebe.

Na jedné straně je zde silný pocit zodpovědnosti, který člověka žene dále do práce a na druhé ubývající vnitřní a vnější síly.

Výsledek bývá vždy podobný, přepracování, zoufalství, podrážděnost, sklíčenost, nervozita, pocit „uštvanosti, pocit, že se „zhroutím“ apod.

Tato esence podporuje pasivní stránku života, učí odpočinku, vnímavosti k vlastním silámPřináší klid a shovívavost k sobě samému. Ukazuje možnost, že někdy je lepší nedělat nic a nechat věcem volný průběh. Rozvíjí přirozenou hravost.

Pro mne bylo asi nejsilnější uvědomění spojené s touto esencí, uvědomění o vlastní hodnotě. Dlouhou dobu jsem svou hodnotu odvozovala od výkonnosti a od míry vlastní zodpovědnosti. Touto vírou jsem dosti vnitřně ztvrdla a k sobě samé znecitlivěla.

Tuto esenci vidím v podobě malého děvčátka s narezlými vlasy v bílých šatech pokrytých drobnými zelenými kvítky, jež stojí u tlusté červené čáry. Ta čára je hranice, množství vnitřních sil člověka. Vždy, když člověk tuto hranici překročí a jde již „na doraz“ začne kolem něj děvčátko tančit a klade mu jednu otázku. Co je tvým cílem člověče? Kam to chceš takhle „dotáhnout“? Opravdu si myslíš, že jsi v takovém to stavu někomu přínosem, načež sobě?

Zajímavost

Dub (Quercus robur, galsky cassanu, irskou keltštinou druid) byl dávnými národy ctěn jako posvátný strom. Jehož kořeny sahající hluboko až ke křižovatkám podzemních vodních pramenů. Symbolizoval jakýsi nebeský žebřík, mezi nebem a zemí.

Keltové zpozorovali, že do dubů udeří blesk častěji než do jiných stromů v okolí (právě díky kořenům, které jsou blízko vodních zdrojů), zasvětili jej tedy bohu blesku Perunovi a věřili, že tento strom přináší na zem kosmický oheň, nebeské požehnání, která dává plodnost.

Dub byl pro ně stromem sněmovním i věšteckým, dubové háje byly pokládány za posvátná místa, dokonce se traduje, že staří pohané měli své modly v dubech a když si jim lidé stěžovali, duby jim poskytovali rady.

STORL, Wolf-Dieter. Magické rostliny Keltů: léčitelství, rostlinná kouzla, stromový kalendář. Praha: Volvox Globator, 2004. Mandragora (Volvox Globator). ISBN 80-7207-557-8.

Naladění k odpočinku

„Člověk je každým svým krokem vpřed zkušenější: nesmí se mu však odstraňovat trny srůží.“

(Ellen Key)

„Přehnaný pocit pro povinnost vede k tvrdosti.“

(neznámý)

Otázky

  • Jsem vyčerpaná/ý?
  • Naslouchám svým potřebám?
  • Dokáži je naplnit, i když mám „plno práce“?

Afirmace

  • Dopřávám si dostatečný odpočinek.
  • Naslouchám svému tělu i duši a naplňuji jejich přirozené potřeby.

Praktické

Esence vhodná na nutkavou potřebu, chci dělat vše lépe než ostatní.

Jmenuji se Adéla, učím lidi žít Jednoduše Spokojeně. Pomocí esencí rostlin, medicíny zvířat a obnovy důvěry v Život @atselasklastane Mou vizí je zdraví, láska, hojnost jako každodenní zkušenost 🍀