25. Red Chestnut – Červený kaštan

Učitel důvěry

Kdysi mi jeden můj přítel řekl, že druhou nejhorší věcí, hned po nenávisti, co mohu sobě i druhým činit, je dělat si starosti. Trochu mne to vyvedlo z míry, protože jsem si uvědomila jak moc „malověrná“ vůči životu ve svých denních záležitostech jsem. Kolik zbytečných starostí si sama bezdůvodně vytvářím. Jak si doslova otravuji život.

Hlavním tématem esence červeného kaštanu je strach, zaměřený především na naše blízké. Děti, rodiče, partnera apod. Projevuje se silnými obavami, že se jim přihodí něco hrozného. Klasickým doprovodným jevem je ustrašenost, zveličování a vytváření katastrofických scénářů.

Příklad: „Marek se v parku pořezal o sklo, musíme rychle do nemocnice, co kdyby se mu tam dostala nějaká infekce, mohl by mít těžkou otravu krve, možná by mu museli i amputovat ruku, nebo hůř na otravu by zemřel…“

Méně dramatickým příkladem může být maminka, která vyhlíží u okna, než se její 25 letá dcera vrátí z oslavy kamarádčiných narozenin. Nemůže spát, přemítá, co všechno by se její dceři mohlo po cestě nočním městem stát. Dokud nezaklapnou dveře, nedokáže se uklidnit.

Paradoxem však je, že se tito lidé téměř nebojí o sebe. Úzkostlivost a obavy projektují na své okolí. Jejich schopnost trápit se problémy druhých může zajít až tak daleko, že své katastrofické scénáře silně emočně prožívají. Při představě, co by se mohlo jejich blízkým stát, pociťují tlak na hrudi, je jim až do breku nebo se projevují agresivně.

Esence kaštanu rozvíjí pozitivní způsob myšlení, víru v přirozený řád věcí a jakousi vyšší ochranu každého z nás. Může také pomoci emočně se od svých bližních odpoutat. Zkrátka nás učí jak pečovat o druhé beze strachu a zbytečných obav.

V praktické rovině esence působí změnu postoje. Od strachujícího se k podporujícímu. Dále uvádím příklad.

 1. strachující se: „Dcera začala podnikat, obchoduje s Čínou. Myslím, že je to nebezpečné, vůbec nechápu, jak jí to mohlo napadnout. Má dítě, je samoživitelka, mám o ni velký strach, aby jí nějak neobalamutili. Viděla jsme v televizi příběh začínajícího podnikatele, který přišel o vše. O dům, byl zadlužen a málem mu vzali i děti. To bych nepřežila. Nedá mi to spát už skoro týden. Nevím, co s tím budu dělat. Musím jí domluvit, aby se vzpamatovala.“
 2. podporující: „Vůbec její práci nerozumím, ale věřím, že se jí dobře povede, vždy se o sebe dokázala postarat. Myslím, že bych jí měla podpořit i slovně jistě jí to pomůže podnikání rozjet. Stojím na její straně. Kdyby se jí to nezdařilo, podpořím ji, obdivuji její odvahu.“

Dalším uvědoměním, které esence přináší je o síle našich představ a s tím spojenými emocemi. Pomáhá člověku rozpoznat, že jeho katastrofické scénáře škodí jemu a jeho blízkým mnohem víc než potencionální neštěstí, které si představuje.

Síla emocí vložená do postoje „co jen všechno špatného se může stát“, nejenže tyto události v našem vědomí aktivuje, ale doslova otravuje  celé naše tělo emoční stopou prožívaného a nezpracovaného strachu, úzkostí a obav.

V souvislosti s touto esencí je také vhodné přehodnotit, do jaké míry žijeme život svých bližních a jestli není načase zaměřit se více na sebe, své sny, vize a koníčky.

„Starost je potůček strachu, který chce proniknout do našeho myšlení. Narůstá a vymílá si tunel, do kterého se noří všechny naše myšlenky.“

(Arthur Somers Roche)

Otázky

 • Jak často „umírám strachy“ kvůli svým bližním?
 • Dělám si katastrofické scénáře?
 • Pokud ano, dokáži je otočit do pozitivní formy, aby skončily pozitivně?
 • Dávám svým blízkým dostatek svobody? Omezuji je nějak? Snažím se je ovládat a mít pod kontrolou?
 • Myslím ve svém životě spíše na to, co by se mohlo pokazit, nebo na to co chci, aby se povedlo?
 • Čeho se nejčastěji obávám? Je to často?
 • Vyčítám svým bližním, že mi dělají starosti?
 • Jste ve stresu, když myslíte na své blízké?
 • Věnujete se spíše druhým nebo sobě?

Afirmace

 • Uznávám právo každého člověka na svobodu.
 • Každý má svou cestu a já jí respektuji.
 • Nechávám své obavy a strach odejít stejně rychle jako přišli.

Praktické

Esence vhodná, když se nepřiměřeně strachujete o své blízké. Máte potřebu mít je pod kontrolou a svým způsobem jimi i emočně manipulovat. Kupříkladu výčitkami typu, „Ty mi ale děláš starosti.“ „Proč tam dnes večer jdeš? Chceš mne utrápit?“ „Celou noc nezamhouřím oči strachy!“ „Asi mi to děláš naschvál“.

To, že v příkladech uvádím většinou matky, je hlavně protože se tyto tendence často objevují u lidí, kteří dlouhodobě o druhé pečují. Například u zdravotních sester, terapeutů, lidí, kteří pracují v sociální sféře apod.

V protikladu s esencí červeného kaštanu je esence Kejklířky, ta se obává především o sebe.

Jmenuji se Adéla, učím lidi žít Jednoduše Spokojeně. Pomocí esencí rostlin, medicíny zvířat a obnovy důvěry v Život @atselasklastane Mou vizí je zdraví, láska, hojnost jako každodenní zkušenost 🍀