32. Vine – Vinná réva

Učitelka pružnosti a soucitu

Esence Vinné révy mne inspirovala k sepsání krátkého příběhu, jež ukazuje charakteristické rysy vinné révy v praxi.

Esence vypovídá příběh o vladaři, který byl velmi nadaný, silný a schopný. Vládl však velmi krutě a svou moc a schopnosti používal k dominanci a vykořisťování druhých. Měl silnou touhu být tím nejlepším a svou povýšenost dával dostatečně všem v okolí najevo.

Vyžadoval vždy absolutní poslušnost. Věděl, že on sám ví všechno nejlépe. Byl k ostatním velice bezcitný. Jeho touha po moci den co den rostla…

Až jednoho dne onemocněl, ráno se vzbudil a zjistil, že se mu špička pravého palce na levé ruce změnila v železo. Co to je? Vyhrkl ze sebe král! Ihned svolal lékaře z celého kraje.  Ti jej léčili všemi možnými způsoby, obskakovali jej od rána do večera, přesto se královo tělo den, co den měnilo v železný bezcitný šrot.

Jeho transformace dále neúprosně postupovala. Již měl celou ruku ze železa. Lidé z království si zlomyslně šuškali, že jejich král doslova vládne „železnou rukou“.

Jendou za čas, aby se pobavil, pořádal král slavnost, kde vystupovali artisté a předváděli své nejlepší kousky k potěšení celého královského dvora.

Ke konci celé slavnosti měla vystoupení dívka s jménem Vína. Její ladnost, pružnost a krása předčily vše, co kdy král do té doby viděl. Nechal si jí tedy pozvat.

Dívka přišla do trůnního sálu a Král jí řekl: „Zůstaneš zde a staneš se jednou z mých služebných.“. Dívka se na něj podívala a odvětila: „Neopustím svou rodinu, kvůli tvému rozmaru králi.“ Ten se rozzuřil: „Já přikazuji tobě, není vyšší moci, zůstaneš zde.“

Dívčin zrak padl na královu železnou ruku a pravila: „není divu, že se sám proměňuješ v železo, když již nemáš žádný cit a jsi tak bezohledný. Uvidíš, prokážeš-li mi laskavost a necháš mne jít, část tvé ruky dostane zpět lidskou podobu. Neučiníš-li tak, další část tebe zemře na tvou nemoc – bezcitnost!“. Kál se zasmál, byl zvyklý ignorovat vše a každého s kým nesouhlasil. „Nevěřím ti ani slovo, zůstaneš zde!“. A tak se také stalo.

Čas plynul a král měl po 9 letech železné ruce, nohy, hruď i část krku, již jen ležel a všichni z okolí očekávali brzký skon tyrana. Jen dívka Vina, která byla donucena na hradě zůstat, věděla, co by králi pomohlo. Přišla za ním a pravila, vím jak ti navrátit zdraví! Král se na ní podíval a řekl:“Jdi mi z očí!“

Dívka takto za králem chodila denně a ten jí pokaždé vyhnal až 21 den, když již nemohl téměř mluvit, řekl „konej co, chceš, stejně zemřu“.

Dívka řekla,“ dej mi svobodu, propusť mne ze zámku a zítra ti bude lépe.“ Král se zdráhal, ale nakonec svolil. Když přišla druhý den, část jeho železné kůže opravdu zmizela.

Král ještě pořád skeptický pravil, to bude náhoda! Jak to, že jsi ale neodešlaDal jsi mi svobodnou volbu, mohu se rozhodnout sama, kdy půjdu, teď se musíš uzdravit.

Dívka řekla dnes jsem pozvala několik tvých rádců, jež ti byli po boku dlouhých 15 let, chci, abys řekl o každém cokoli dobrého a také jim řekl, proč si je ceníš. Král se zasmál, tato hra se mu začínala líbit. Učinil tak a opravdu železo, které měl místo krku se opět proměnilo v lidskou tkáň.

Královi to začalo docházet a pochopil, že dívka měla pravdu. Jeho bezcitnost, omezování druhých jej zbavilo lidskosti. Pochopil princip proměny a sám začal aktivně pracovat na svém uzdravení.

Začal podporovat své poddané, naučil se slyšet jejich názory a respektovat jedát druhým svobodu, možnost volby. Naučil se pružnost v jednání s druhými.

Uvědomil si, jak může svou moc a schopnosti využít smysluplně ku prospěchu celku. Smál se a radoval se z úspěchů druhých, již nemusel být tím jediným středobodem vesmíru.

Začal důvěřovat lidem. Podnikal dokonce výpravy v přestrojení, do ulic svých měst, aby se učil životu těch, kterým vládne.

Pomalu do něj začal proudit život, tak jako ještě nikdy dříve… Vína se stala jeho ženou a pokud nezemřeli, tak tam v tom království po vinným keřem žijí dodnes.

„Z odpovědnosti bez lásky vzniká bezohlednost, ze spravedlnosti bez lásky vniká tvrdost.“

(neznámý)

Otázky

  • Dokáži vnímat druhé?
  • Chci být středem vždy pozornosti?
  • Dokáži se vcítit do potřeb a cítění druhých?

Afirmace

  • Přijímám právo druhých na svobodu.
  • Respektuji druhé, takové jací jsou.
  • Dávám prostor ostatním.
  • Moudře a smysluplně využívám své schopnosti.

Praktické

Esence vhodná pro dominantní jedince, rodiče či nadřízené, kteří vládnou „železnou rukou a jsou schopní tzv.: „jít přes mrtvoly“.

Jmenuji se Adéla, učím lidi žít Jednoduše Spokojeně. Pomocí esencí rostlin, medicíny zvířat a obnovy důvěry v Život @atselasklastane Mou vizí je zdraví, láska, hojnost jako každodenní zkušenost 🍀