38. Willow – Vrba žlutá

Učitelka zodpovědnosti

Obraz vrby žluté je v mých očích malován jasnými barvami jemných zlatavých tónů, které můžete spatřit v brzkém ránu, když sluneční paprsky hladí ranní rosu. Vrba v sobě ukrývá poselství zodpovědnosti a odpuštění.

Je to esence pro „oběť osudu.“ „Proč zrovna já?“ „To si předci nezasloužím.“ „To je ale nespravedlivost.“ „Je to všechno vaše chyba.“ „Nezasloužím si takové utrpení!“ „Zasloužím si něco lepšího.“

Esence vrby učí převzít zodpovědnost za svůj život, rozpoznat i svůj díl viny na tom co zažívámeukazuje naše stinné stránky, jako způsob léčení našich návyků a přesvědčení.

Podporuje optimismus a odpuštěníopuštění starých křivd a ublížení.  Pomáhá zpracovat pocity hněvu, sebelítosti a znovu nalézt pozitivní přístup k životu.

Nabádá hledět sobě samému zpříma do očí, konstruktivně si připustit reálný stav a naši moc učinit změnu. Pravdivě rozpoznat své myšlenkové návyky, postoje, utkvělé myšlenky a žebříčky hodnot, dle kterých volíme, chodíme pořád v kruhu, ocitáme se ve stejných nefunkčních vztazích apod.

Asi každý jsme se někdy ocitli ve chvílích, kdy jsme se cítili vůči životu bezmocní, jako oběť životních událostí nebo jednání druhých. (* Esence Vrby obviňuje za všechno druhé, esence Sosny pak viní za všechno sebe).

Lidé v negativním stavu vrby druhým nepřejí nic dobrého, jsou často pesimističtí, zatuhlí  a nedůtklivíNacházejí se ve stavu oběti. Mají silný pocit ublížení a nespravedlnosti vůči své osobě. Jsou ke svému okolí velmi kritičtí, často se litují a za své chyby viní v prvé řadě druhé.

Praktické

Při neschopnosti vyrovnat se sám se sebou, pocitu oběti, zatrpklosti a vnitřním hněvu.

Vhodná esence pro věčně nespokojené pacienty, kteří se vnímají jako oběť. Z jejich chování lze cítit nespokojenost, zlobu na celý svět a zahořklost. Esence pomůže potlačené emoce uvolnit a lépe zpracovat, převzít zodpovědnost za své chování a myšlení, najít cesty k větší spokojenosti.

„Spása a vysvobození přichází zevnitř ne zvenčí, je nabývána a ne věnována.  Je to tvá vnitřní síla, která září a usměrňuje proud tvého osudu. Co se bojíš? Může se ti přihodit jen to co je pro tebe užitečné a prospěšné. Je mi znám ten den, kdy budeš děkovat svým strastem, neboť jsi se poučil a stal se tím, čím jsi.“

(Ephidides, díl VII.)

Otázky

 • Jaké jsou mé denní myšlenkové návyky?
 • Jak o svém životě smýšlím? (pesimisticky/optimisticky/stěžuji si/těším se/obviňuji/nadávám/jsem nespokojen/raduji se…)
 • Cítím se ve svém životě bezmocný?
 • Jak často myslím na učiněné křivdy?
 • Je mi oživování těchto bolestných vzpomínek ku prospěchu?
 • Dovede mne sebelítost ke štěstí?
 • Jak na mne reaguje mé okolí?

Afirmace

 • Odpouštím sobě i druhým.
 • Užívám si života.
 • Jsem zodpovědný/á.
 • Přeji sobě i druhým vše dobré.
 • Přijímám svůj život, takový jaký je.
 • Dovoluji si cítit bolet i štěstí.
Jmenuji se Adéla, učím lidi žít Jednoduše Spokojeně. Pomocí esencí rostlin, medicíny zvířat a obnovy důvěry v Život @atselasklastane Mou vizí je zdraví, láska, hojnost jako každodenní zkušenost 🍀