1. Agrimony – Řepík lékařský

Učitel upřímné otevřenosti a vnitřní radosti 🌈

„Vždy, když máš chuť před sebou samým utéci, jdi raději hned do
sebe, stejně tak dříve nebo později musíš učinit.“

Hans Kruppa, Annette Grüsbow

Ukrýváte své trýznivé myšlenky za fasádu bezstarostnosti a veselí? Děláte vše proto, abyste se vyhnuli konfrontacím? Máte pocit, že utíkáte před svými skutečnými pocity a bojíte si je připustit? Rozdáváte kolem sebe mír a radost, ale o samotě jste zcela bezradní a nenaplnění?

Život, který žijeme s jakoukoli maskou a přetvářkou, či neupřímností není ten, který nás naplňuje a vytváří harmonické vztahy a náš růst k hlubšímu sebepoznání. Navíc skrze tyto masky se špatně kouká, ztrácíme nadhled, často pak můžeme uvíznout.

Řepík ukazuje dvě strany jedné mince. Jedna strana je zdobená klaunským portrétem s namalovaným tzv.: „věčným“ úsměvem, který ač působí bezstarostně, pohodově ve své tragikomedii, je skutečným prokletím jeho nositele.

Stejně jako některé pohádkové bytosti mění s půlnocí svou tvář, člověk s návykem „klaunské masky“ nastupuje do svých rolí, před blízké, přátele i nepřátele. Nejčastěji však s touto maskou předstupuje před sebe samého.

Tato hra je, ale velmi vyčerpávající pro všechny obsazené. V blízkých vztazích dochází k oddělenosti a jakési distanci, která staví zdi v mezilidských vztazích.

Nejtěžší chvíle pak nastávají v  obdobích samoty, kdy už není nikdo, před kým můžeme hrát tu plně bezstarostnou existenci. V takových chvílích už nemůžeme obelhat sebe a víme, jak se skutečně cítíme. Tyto chvíle ač bolestné, jsou „léčebnou medicínou“ zrcadlem, které nás vítá a svým obrazem, probouzí naši upřímnost, ukazuje naše skutečné pocity a potřeby.

Agrimony (řepík) z Prokopského údolí

Jedinou otázkou zůstává, jsme-li schopni to snést a ochotni to přijmout.

Druhou stranou této mince je obraz bojovníka beze zbroje, který drží jen kus dřeva místo zbraně a ve své bezbrannosti a otevřenosti je čirou upřímností k situaci, ve které se nachází. Tato upřímnost ve své zranitelnosti před druhými jej činí nesmírně vnitřně silným.

Jedná se o stav skutečného přijetí sebe jako jedinečné bytosti s právem na svobodné vyjadřování a autentický projev svých pocitů. Upřímnost k sobě ve svém konečném důsledku přináší naplnění po všech stránkách.

Všechny vztahy a příležitosti, které odpadnou po té, co upustíme veškeré masky, se ukážou jako cesty,  které byly vhodné pro naši masku a ne pro nás. Maskou klame člověk nejen sebe, ale i své okolí, kterým se ukazuje jiný, než ve skutečnosti je. Jak takové vztahy mohou vypadat?

Síla teto esence se ukazuje v pevném spočívání v sobě samém se všemi svými kvalitami i nedostatky. Ve své jedinečnosti, která nás nikdy nemůže opustit.

Plná integrace obou stran této mince je dobrodružství, které přináší vnitřní klid a otevřenost.  Nelze najednou odhodit veškeré maskové hry, ale lze se naučit je prohlédnout, vidět je z jiného úhlu.

výroba esence Agrimony (řepík)

Otázky

 • Dokáži si přiznat, že mne něco tíží?
 • Dokáži opravdově truchlit?
 • Jsem schopen/na svá trápení sdílet s ostatními?
 • Umím být sám?
 • Myslím si, že je to neslušné s druhými mluvit o svých slabostech?
 • Myslím si, že tak dávám najevo svou slabost?
 • Co skutečně cítím?
 • Projevuji se autenticky?

Afirmace

 • Jsem jedinečná bytost.
 • Přijímám svou zranitelnost.
 • Jsem k sobě i svým blízkým upřímný.

Praktické

Tato esence se užívá při všech symptomech, které vznikají potlačením svého sebevyjádření, emocí, přesvědčení, apod. často jako jejich kompenzace (žravost, workoholismus, alkoholová či drogová závislost…)

Jmenuji se Adéla, učím lidi žít Jednoduše Spokojeně. Pomocí esencí rostlin, medicíny zvířat a obnovy důvěry v Život @atselasklastane Mou vizí je zdraví, láska, hojnost jako každodenní zkušenost 🍀