Kaštan Bílý

Kaštan Bílý, učitel zdravého způsobu myšlení.

Hověla jsem si na lavičce v parku při ranním rozbřesku a v mé hlavě probíhala třetí světová válka. Všechny možné starosti, problémy a obavy. Všechny scénáře mi už zase hrály v hlavě, jako gramofonová deska. Přistihla jsem se, jak se nechávám myšlenkami snadno ovlivnit až do té míry, že bez prodlení začínám tělesně prožívat příběh, který se mi v hlavě objeví i přesto, že se zevně nic neděje.

Cítila jsem jak mi začínají tuhnout svaly, jak se stahuji a krčím. Křeč v čelistech, napětí v břiše… Prostě skvělý začátek dne. Dospěla jsem k názoru, že nejlepší bude nedělat nic. A prostě počkat, co se bude dít...

„Poletují-li ti nad hlavou ptáci tvých starostí a zármutků, nemůžeš na tom nic změnit. Můžeš však zabránit tomu, aby si ve tvých vlasech vystavěli hnízdo.“

Čínské přísloví

Sledovala jsem své myšlenky. Uvědomovala jsem si, jak krutou válku sama se sebou vedu. Nadávky. Úkoly a nespokojenost. A proč? Co se vlastně TEĎ aktuálně děje z toho všeho, co se mi honí v hlavě?

Nic…

Neumírám, neležím někde ve škarpě. Nejsem ani na mizině… Mé myšlenky se řítili jako divoká voda společně s emocemi. Řekla jsem si, že je asi zbytečné jim bránit. Uvědomovala jsem si je dále beze snahy s nimi cokoli dělat a asi po 15 minutách mi došlo, jak je to celé dost směšné. Můj klid pohltil divokou řeku. Nastalo ticho.

Zvedla jsem oči a zjistila jsem, že sedím před dvěmi obrovitými kaštany, kteří mne celou dobu tiše pozorovali. V zajetí myšlenek, jsem si jich ani nevšimla. Kdysi jsem si vyráběla vlastní esenci z bílého kaštanu, podle návodů Dr. Bacha. Nyní mi začala plně docházet její medicína.

Esence bílého kaštanu je velmi jemná a něžná. Je učitelem zdravého způsobu myšlení, které je věcné a přítomné. Myšlení, které nám pomáhá místo, aby destruovalo. Posiluje vnitřní klid a schopnost zachovat si nadhled nad divokou bouří myšlenek a pocitů. Obzvláště pokud máme v hlavě nějaké utkvělé a stále dokola opakující se scénáře. Esence napomáhá žít v přítomnosti, uvolnit napětí na čele, kolem očí nebo skřípání čelistí. Je také skvělá při problémech s nespavostí.

„Vše má svůj čas proto člověče nespěchej. Nech věci plynout. Věř v dobrý konec a žij v míru. Odpoutávám tě od vracejících se myšlenek, které ti brání žít, to kým jsi.“

Kaštan Bílý

Vstala jsem a vydala se ke kaštanům. Stála jsem v tichu před nimi a když jsem otočila hlavu doprava uviděla jsem čistou nádheru. Alej rozkvetlých kaštanových velikánů. Kráčela jsem alejí a na hlavu mi padaly malé bílé kaštanové okvětní lístky klidu. Snášející se na zem jako životodárné kapky vody. Okamžik, kdy Slunce natahuje své paprsky ve snaze zachytit padající bílé kvítky ve větru je nekonečný a nevím, proč voní po fialkách.

Esence kaštanu má také silný náboj čistoty a smíření. Stalo se to tak, jak se to stalo. Řekli jsme to, co jsme řekli a už to nejde vzít zpět. Není potřeba se tím trápit, je potřeba jít dál. Kaštan mi ukázal zajímavé cvičeni, říkám mu „vypni si zvuk.“

Teď, tak jak jsi. Zvedni hlavu a vypni si uvnitř zvuk. Co to v praxi znamená. Jednoduše vypnout komentář v hlavě – nebrat ho moc vážně a reagovat jen na to, co se aktuálně děje. Myšlenkové zacyklení má tendenci nás neustále vracet do neexistujícího světa a oddalovat nás od skutečnosti. Cvičení lze použít i externě: Neřídit se tím, co lidé říkají, ale tím, jak se chovají. Je to v podstatě jednoduché ale často to vůbec není snadné.

Věcná praktická

Esence z Bílého kaštanu je vhodná pro studenty, podporuje schopnost se soustředit. Napomáhá procesu učení. Dodává také jistý nadhled, aby případné obavy ze zkoušek nepodlomily vaše psychické zdraví. Umožňuje tak člověku nezešedivět před dokončením vysoké školy…

Jmenuji se Adéla, učím lidi žít Jednoduše Spokojeně. Pomocí esencí rostlin a obnovy důvěry v Život @atselasklastane. Mou vizí je zdraví, láska, hojnost jako každodenní zkušenost 🍀 naše přirozenost.